Adverteren in YinYang

YinYang verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 500 tot 750 exemplaren. Wilt u een advertentie in YinYang plaatsen, neem dan hier contact met ons op.

Aanleverspecificaties

Advertenties dienen te worden aangeleverd in pdf-format volgens deze aanleverspecificaties. Voor de correctie van advertenties die niet voldoen aan deze specificaties, worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Desgewenst kunt u het ontwerp en de opmaak van uw advertentie geheel laten verzorgen door onze vormgevers – neem voor meer informatie hier contact met ons op.

Kosten per advertentie

In onderstaande tabel vindt u de kosten voor plaatsing van een (correct aangeleverde) advertentie per editie van YinYang. Voor meer informatie over het formaat van aflopende advertenties (1:1), zie de aanleverspecificaties.

A4: BxH: mm achter­zijde binnen­werk
1:1 aflopend € 200 € 100
1:1 184 x 270 € 200 € 100
1:2 184 x 133 € 130 € 65
1:4 90 x 133 € 100 € 50
1:8 90 x 64 € 65 € 33
1:12 58 x 64 € 50 € 27,50