Aanleveren van kopij

We verwelkomen uw bijdragen aan YinYang. En wilt u meedoen aan de rubriek Wie is student. Wie is docent…, meldt het ons, dan sturen we u de vragen­lijsten. Neem voor alle bijdragen hier contact met ons op.

Opname van ingezonden artikelen of brieven hoeft niet te betekenen dat de redactie achter de inhoud staat. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, gaan auteurs ermee akkoord dat hun kopij eventueel op onze website wordt geplaatst. Hieronder volgen onze richt­lijnen voor het aan­leveren van kopij.

Tekst

Tekst dient te worden aangeleverd als Word-bestand. Eventuele gegevens over de auteur worden aan het eind van het artikel geplaatst. De gehanteerde spelling is de zogenaamde ‘voorkeur­spelling’, de eerste vorm waarin het woord voorkomt in recente uitgaven van de Woordenlijst Neder­landse Taal of de Van Dale Groot Woorden­boek der Neder­landse Taal.

Schrijf eventuele Chinese woorden en namen bij voorkeur in Pinyin-trans­criptie. Het gebruik van hoofdletters volgt eveneens de voorkeur­spelling: alleen hoofdletters bij het begin van een zin, bij eigennamen en als teken van respect. Dus: wel ‘Qigong-meester’ maar niet: ‘Qigong-les’ (net zoals niet: ‘Zwemles’); niet ‘Taijiquan’ (zoals niet: ‘Voetbal’ of ‘Stijldansen’) maar: ‘taijiquan’. Wel ‘Dao’ maar: ‘daoïsme’. Citaten (quotes) staan tussen dubbele aanhalingstekens: “…”.

Afbeeldingen

Eventuele afbeeldingen dienen los van de tekst te worden aangeleverd. Afbeeldingsformat: jpg, tif of eps; minimaal in 300 dpi. Indien van toepassing: bij een afbeelding de naam van de maker of fotograaf vermelden. Let daarbij op eventuele rechten. De redactie gaat ervan uit dat aangeleverde afbeeldingen rechtenvrij zijn.

Redactie

De redactie beslist of een artikel voor plaatsing in aanmerking komt. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om een ingezonden tekst te redigeren en om eventuele spelfouten te corrigeren. Heeft de redactie commentaar en suggesties voor inhoudelijke wijzigingen, dan overlegt ze graag met de auteur (mits de deadline voor publicatie dat overleg toestaat).